PACE
ROMÂNIA – Mesagerul PACII !

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

~ PACE & PRIETENIE & IUBIRE ~

Fericiti facatorii de PACE ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema
PACEA este de patru ori mai mare decât Dreptatea.
PACE voua !  

Dragi Prieteni,
viitorul copiilor nostri trebuie sa fie cladit in/pe PACE,

PACEA este izvorul PRIETENIEI & IUBIRII  !
PACEA este fundamentul unei lumi in dezvoltare & progres !
PACEA este siguranta unei vieti traite frumos & indelung !
PACEA este frumusetea diversitatii umane !

PACEA este placerea lui Dumnezeu cand ne priveste !!

intr-un prezent napadit de ciulini ai rautatilor,
haideti cu totii impreuna sa cultivam noi o samanta a Binelui : PACEA pe PAMANT !

va invit sa participati la renasterea PACII in lume…la faurirea PACII in lume…la mentinerea PACII in lume

educatia este esentiala la varsta copilariei,
iar “Pomul se cunoaste dupa Fructul sau” : copiii nostri sunt oglinda noastra, iar viitorul lor este si RESPONSABILITATEA noastra !
un COPIL crescut & educat azi in sentimentul PACII, va fi maine un OM care va refuza manipularea raului !

Dragi Parinti,
NU este bine sa-i ducem pe copiii nostri la parade militare cu arme de razboi !!
NU este bine sau adecvat sa-i urcam pe Tanc…asta nu trebuie sa fie o bucurie sau distractie pentru copii…Tancul ucide oameni sfartecandu-i…arzandu-i…Tancul este o masinarie a Raului/Razboiului…care intotdeauna aduce traume…tristete mare…amaraciune…lacrimi de durere :-(
Arsenalul si Armamentul de Razboi NU sunt jucarii…ar trebui sa ne cutremuram la vazul lor…sau cel putin sa fie secret de stat…nu sa defilam cu ele, mai grav in fata copiilor nostri…caci daca/cand vor fi folosite va fi vai si amar de noi !!
Imaginati-va dupa un razboi trait…Doamne fereste !...garantat nu am mai avea nici o placere sau satisfactie sa privim Tancuri…sa le pozam…sa le aplaudam…iar copiii ar plange instant daca i-am urca pe Tanc.

Copiii au valoare morala de INGERI, de aceea in ochii lui Dumnezeu : NOI – oamenii  mari” – trebuie sa fim ca niste Copii in inima si la suflet !
Copiii nostri trebuie sa elibereze porumbei albi in vazduhul cerului…cu mesaje de PACE legate la picior…PACE pentru intreaga LUME !
pe Copii sa-i invatam ce inseamna PACEA… sa-i invatam sa pretuiasca PACEA…sa-i invatam sa iubeasca PACEA !

ROMÂNIA = se poate traduce = OM in RAI.
ROMÂNIA = exemplu de Tara care a pretuit cel mai mult PACEA,
ROMÂNIA este poate singura Tara care nu a atacat niciodata o alta tara !

ROMÂNIA poate fi izvorul si mesagerul PACII in lume !  

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

TOATE Tarile lumii TREBUIE sa convietuiasca in PACE !!

Site-ul www.GradiniteBucuresti.ro (on-line cu succes de 16 ANI) invita Gradinitele & After-School & Scoli – din Bucuresti si intreaga Românie – la proiectul international “ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

fiecare Gradinita / After-School / Scoala româneasca implicata in aceast proiect nobil isi va alege o TARA cu care doreste sa se INFRATEASCA, va pregati cu Copiii pentru aceasta Tara (al carei Ambasador va fi Invitatul nostru de onoare) o Serbare cu tema PACII & Traditii românesti & cunoasterea Tarii respective, vom spune poezii de PACE, vom canta despre PACE, vom dansa hora unirii, vom flutura steguletele nationale, vom elibera porumbei albi in vazduhul cerului – cu mesaje de PACE legate la picior, ii vom premia binenteles pe copii, iar la final vom face si un mesaj – montaj VIDEO – de PACE & PRIETENIE & IUBIRE & INFRATIRE pentru o Gradinita / After-School / Scoala din Tara aleasa, din partea careia ii vom astepta un RASPUNS in acelasi asentiment de INFRATIRE pe VIATA  :-)

PACE ! PACE ! PACE !

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

asa sa ne ajute Bunul DUMNEZEU !

cu stima,
George Salcieanu - manager www.GradiniteBucuresti.ro - „Ambasadorul PACII” in lume :-)
www.GradiniteBucuresti.ro

Date de contact:
Tel.mobil: +4 0740.171.025
E-mail: salcieanu_george@yahoo.com

Motto: Orice lucru sa-l facem ca pentru Dumnezeu !


ROMÂNIA – the Messenger of PEACE !
ROMÂNIA – the Messenger of PEACE !

~ PEACE & FRIENDSHIP & LOVE ~

Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God
PEACE is four times greater than Justice.
PEACE to all of you !

Dear Friends,
the future of our children must be built in/on PEACE,

PEACE is the source of FRIENDSHIP & LOVE !
PEACE is the foundation of a world in development & progress !
PEACE is the security of a beautiful & long life !
PEACE is the beauty of human diversity !

PEACE is the pleasure of God when He looks at us !!

in a present plagued by thistles of wickedness,
let us all cultivate together a seed of the Good : PEACE on EARTH !

I invite you to participate at the rebirth of PEACE in the world…at the creation of PEACE in the world…at the maintenance of PEACE in the world

education is essential at the age of childhood,
and “the Tree is known by his Fruit” : our children are our mirror, and their future is also our RESPONSIBILITY !
a CHILD raised & educated in the feeling of PEACE today, will be a MAN who will refuse manipulation of evil tomorrow !

Dear Parents,
It is NOT good to take our children to military parades with weapons of war !!
It is NOT good or proper to get them on the war-Tank…this should not be a joy or fun for children…the war-Tank kills people by smashing them…burning them…the war-Tank is a machine of Evil/War…which always brings trauma…great sadness… bitterness…tears of pain :-(
The Arsenal - weapons of war - are NOT toys…we should tremble at their sight…or at least it should be a state secret…not to parade with them, even worse in front of our children…because if / when they are used it will be sad and bitter for all of us !! Imagine yourselves after living a war…God forbid !...guaranteed we would have no more pleasure or satisfaction to watch Tanks…to take pictures with them… to applaud them…and the children would cry instantly if we put them on the Tank.

Children have the moral value of ANGELS, therefore in the eyes of God: WE - “the big people” - must be like Children in our heart – in our soul !
Our children must release white doves into the sky of heaven…with messages of PEACE tied to their feet…PEACE to the whole WORLD !
We must teach all children what PEACE means… to teach children to cherish PEACE… to teach children to love PEACE !

ROMÂNIA = can be translated = OM in RAI = People living in HEAVEN.
ROMÂNIA = example of the Country that cherishes PEACE the most,
ROMÂNIA is perhaps the only country that has never attacked another country.

ROMÂNIA can be the source and messenger of PEACE in the world !

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

ALL COUNTRIES of the WORLD MUST COEXIST and LIVE in PEACE !!

The website www.GradiniteBucuresti.ro (successfully online for 16 years) invites all Kindergartens & After-School & Schools - from Bucharest and whole România - to participate at the International Project “ROMÂNIA - The Messenger of PEACE !

each - Kindergarten / After-School / School from România - involved in this noble project will choose a COUNTRY with which it wants to be BROTHER, will prepare with the Children for this Country (whose Ambassador will be our Guest of Honor) a Celebration with the theme PEACE & Romanian traditions & knowledge of the Brother-Country, we will say poems of PEACE, we will sing about PEACE, we will dance “Hora of the Union”, we will wave the national flags, we will release white dovs in the sky - with messages of PEACE, of course we will reward all children, and at the end we will make a message - VIDEO montage - of PEACE & FRIENDSHIP & LOVE & BROTHERHOOD for a Kindergarten / After-School / School from the chosen Brother-Country, from which we will wait for an ANSWER in the same assent of BROTHERHOOD for LIFE: -)

PEACE ! PEACE ! PEACE !

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

so help us GOD !

Regards,
George Salcieanu - manager www.GradiniteBucuresti.ro - Ambassador of PEACE in the world :-)

www.GradiniteBucuresti.ro

Contact:
Tel.mobil: +4. 0740.171.025
E-mail: salcieanu_george@yahoo.com

Motto: Anything we do, let's do it like it is for God !
DATE DE CONTACT
Adresa: România
Numere de telefon: Tel.mobil: (+4) 0740.171.025
Persoane de contact: George Salcieanu - manager www.GradiniteBucuresti.ro - „Ambasadorul PACII” in lume :-)
Internet:
Web: www.GradiniteBucuresti.ro
https://www.facebook.com/GradiniteBucuresti.ro
E-mail:  salcieanu_george@yahoo.com
I. Porumbelul PACII plecat din România ajunge in Iordania.
Copiii de la Scoala Metropolitana ARC (www.scoala-arc.ro / România-Bucuresti) doresc sa trimita copiilor din Iordania un Mesaj de: PACE & PRIETENIE & IUBIRE.
România - acum si pentru totdeauna - doreste sa se INFRATEASCA cu Iordania ! PACE tie Iordania !

Children from ARC Metropolitan School (www.scoala-arc.ro / România-Bucharest) want to send to the Children of Jordan a Message of: PEACE & FRIENDSHIP & LOVE.
România - now and forever - lives a beautiful BROTHERHOOD with Jordan ! PEACE to you Jordan ! As Salamu Alaykum Al’Urdun !
ROMÂNIA - Mesagerul PACII ! ROMÂNIA – the Messenger of PEACE !

ROMÂNIA - Mesagerul PACII !

II. Porumbelul PACII plecat din România ajunge in Estonia.
România - acum si pentru totdeauna - doreste sa se INFRATEASCA cu Estonia ! PACE tie Estonia !
România - now and forever - lives a beautiful BROTHERHOOD with Estonia ! PEACE to you Estonia ! RAHU teile Estonia !
ROMÂNIA - Mesagerul PACII !


Recomandati aceasta pagina: