Consultanta autorizare/acreditare
Consultantapentrutine.ro

Consultantapentrutine.ro

Servicii de CONSULTANTA SI TRAINING
pentru unitatile de invatamant preuniversitar

CADRUL LEGAL:
•  Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
•  Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii in invatamant
•  HG 21/2007 privind aprobarea standardelor nationale de autorizare/acreditare

CONSULTANTA 

OBIECTIV:
Implementarea la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a sistemului de management al calitatii pe baza cerintelor standardelor de autorizare/acreditare/referinta elaborate de ARACIP.

ACTIVITATI:
Alcatuirea si imbunatatirea dosarelor in vederea autorizarii si/sau acreditarii institutiior de invatamant preuniversitar (licee, scoli, gradinite).
Consultanta si sprijin in organizarea concursului de titularizare
Implementarea sistemului de management al calitatii in institutiile de invatamant prin:
- Identificarea si aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionala;
- Implementarea si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitatii;
- Dezvoltarea profesionala a personalului (analiza si imbunatatirea documentelor intocmite de cadrele didactice si comisiile metodice);
- Revizuirea ofertei educationale si a documentelor proiective (Proiect de dezvoltare institutionala, planuri operationale);
- Formularea si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluarii invatarii;
- Optimizarea accesului la resursele educationale;
- Constituirea bazei de date a unitatii de invatamant;
- Asigurarea accesului la oferta educationala a scolii;
- Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calitatii. (Regulament de functionare, Strategia calitatii, instrumente necesare asigurarii calitatii in unitate etc.)

TRAINING

OBIECTIVE:
Functionarea structurilor manageriale ale unitatii de invatamant si a comisiilor de lucru.
Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interna a calitatii (programarea activitatii, proiecte, rapoarte etc.).

ACTIVITATI:
Realizarea unor sesiuni de formare si asistenta pentru documentarea activitatii unitatii de invatamant.
Continuturi tematice:
•  Analiza documentelor esentiale privind functionarea unitatii scolare: documente proiective (PDI, Plan operational), portofoliile cadrelor didactice si ale elevilor, documentele comisiilor metodice.
•  Infiintarea CEAC
•  Realizarea activitatilor de evaluare interna a calitatii
•  Regulamentul de functionare al CEAC
•  Strategia CEAC
•  Planul operational al CEAC
•  Intocmirea Raportului Anual de Evaluare Interna (RAEI)
•  Intocmirea unei proceduri
•  Realizarea unui plan de imbunatatire
DATE DE CONTACT
Adresa: Bucuresti
Numere de telefon: Tel.mobil: 0745.314.934
Internet:
Web: www.consultantapentrutine.ro
E-mail:  ana.maria.consultanta@gmail.com

Recomandati aceasta pagina: