Intreaba specialistul - Drept / Juridic

Cum e aplica contractul prenuptial in Noul Cod Civil

Conventia matrimoniala, care in limbajul obisnuit ar fi “contractul prenuptial”, ete prevazuta de noul Cod civil si reprezinta, practice, modalitatea prin care partile isi epara bunurile. Un contract prenuptial ete un document legal care e incheie intre cei doi oti inainte de oficializarea caatorie. Clauzele inclue intr-un atfel de contract pot varia de la un caz la altul, dar, in general, acetea tipuleaza modul in care vor fi impartite bunurile in cazul unui eventual divort.

 In realitate, acet contract reprezinta o maura de precautie pentru care veti fi recunocatori in ituatia unui divort. Cifrele cu privire la rata divorturilor unt alarmante: aproximativ 50% din cuplurile caatorite ajung la un divort si, cand e pune problema impartirii bunurilor, deeori e pleaca de la premia ca acetea vor fi impartite in cote egale de ½. Acet procent nu ete intotdeauna unul corect, mai ale in ituatia in care unul dintre parteneri a avut o contributie financiara mult mai inemnata decat celalalt la dobandirea bunurilor.

De aemenea, puteti privi aceata maura ca fiind una de protectie nu doar pentru dumneavoatra, cat si/ au mai ale pentru cei care depind de dumneavoatra, ca de exemplu parintii au copiii dintr-o canicie
anterioara (cu privire la copiii rezultati din prezenta caatorie, contractul trebuie a contina in mod obligatoriu clauze referitoare la viitorul financiar al acetora).

Valabilitatea, recunoasterea si punerea in executare a acetor contracte depinde de mai multi factori, cum ar fi: 

•  Ambele parti ale contractului trebuie a fi fot coniliate legal inainte de emnarea acetuia;

•  Clauzele contractuale trebuie a contina dipozitii cu privire la bunurile viitoare ale copiilor rezultati din caatorie;

•  Continutul contractului nu poate fi unul evident injut pentru una din parti;

•  Situatia financiara (litarea bunurilor incluiv) trebuie prezentata de ambii parteneri, in intregime, anterior incheierii contractului.

Contractul trebuie a fi fot emnat cu cel putin 20 de zile inainte de incheierea caatoriei.

Mai mult, fiind un act civil liber conimtit de cei doi viitori oti, conventia poate include bunurile avute de fiecare inaintea caatoriei, care in actualul cod nu pot face obiectul partajului judiciar.

In lipa acetei “conventii matrimoniale” e aplica actualele prevederi, conform carora in caz de divort bunurile e impart in mod egal intre cei doi oti.

Contractul prenuptial nu e uprapune identic pete reglementarea conventiei matrimoniale.

 Noul Cod civil prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale:
- regimul comunitatii legale;
- regimul eparatiei de bunuri;
- regimul comunitatii conventionale.

Alegerea unui alt regim juridic decat cel al comunitatii legale (care era ingurul permi de lege pana la intrarea in vigoare a noului Cod civil), e face prin incheierea unei conventii matrimoniale: practic partile trec de la regimul comunitatii legale la regimul comunitatii conventionale de bunuri au e tabilec a aleaga regimul eparatiei de bunuri.

Conventia matrimoniala e incheie prin incri autentificat de notarul public, cu conimtamantul tuturor partilor, exprimat peronal au prin mandatar cu procura autentica, peciala si avand continut tabilit dinainte. Nerepectarea acetor dipozitii e anctioneaza cu nulitatea aboluta a actului.

Se poate incheia inainte de caatorie (si atunci va produce efecte numai de la data incheierii caatoriei); in timpul caatoriei (si atunci va produce efecte de la data prevazuta de parti au, in lipa, de la data incheierii ei).

Obiectul conventiei matrimoniale il contituie regimul matrimonial pe care otii il aleg ca alternativa la regimul matrimonial legal.

Conventia matrimoniala e upune dipozitiilor legale privind regimul matrimonial ale, cu exceptia cazurilor peciale prevazute de lege; in caz contrar, conventia devine nula in mod abolut. Prin conventie matrimoniala nu pot fi incalcate regulile imperative comune tuturor regimurilor matrimoniale. Nu poate aduce atingere egalitatii dintre oti, autoritatii parintesti au tranmiterii mostenirii legale.

Clauza de preciput ete dreptul de a lua unul au mai multe bunuri comune inainte de partaj.

Prin conventie matrimoniala e poate conveni ca otul upravietuitor a preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul au mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie (drept de proprietate aupra unui bun nedivizat in cota parte) au in coproprietate. Poate fi tipulata in beneficiul fiecaruia dintre oti au numai in favoarea unuia dintre ei. Nu ete upua raportului donatiilor (obligatie pe care o au decendentii si otul upravietuitor de a aduce la maa ucceorala bunurile primite ca donatie de la defunct), ci numai reductiunii liberalitatilor (retrangere prin hotarare judecatoreaca a deciziei unei peroane decedate de a-si dona bunurile daca prin aceata -a afectat rezerva ucceorala a anumitor mostenitori).

Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea conventiei matrimoniale, bunurile ce fac obiectul clauzei. Devine inaplicabila atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii otilor, cand otul beneficiar a decedat inaintea otului dipunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp au cand bunurile care au facut obiectul ei au fot vandute la cererea creditorilor comuni. Executarea clauzei de preciput e face in natura au, daca acet lucru nu ete poibil, prin echivalent.

Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale e incriu in Regitrul national notarial al regimurilor matrimoniale.

Dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul caatoriei au dupa primirea copiei de pe actul caatoriei (de la ofiterul de tare civila), notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conventiei catre:

•  Serviciul de tare civila unde a avut loc celebrarea caatoriei, pentru a e face mentiune pe actul de caatorie;

•  Regitrul national notarial al regimurilor matrimoniale;

•  celelalte regitre de publicitate – tinand eama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale e vor nota in cartea funciara, e vor incrie in regitrul comertului, precum si in alte regitre de publicitate prevazute de lege (in toate acete cazuri, neindeplinirea formalitatilor de publicitate peciale neputand fi acoperita prin incrierea facuta in Regitrul national notarial al regimurilor matrimoniale); acete dipozitii nu exclud dreptul oricaruia dintre oti de a olicita indeplinirea formalitatilor de publicitate.

Orice peroana poate cerceta Regitrul national notarial al regimurilor matrimoniale si poate olicita, in conditiile legii, eliberarea de extrae de certificate, fara a fi obligata a jutifice vreun intere.

Conventia matrimoniala nu poate fi opua tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre oti, decat daca au fot indeplinite formalitatile de publicitate mentionale au daca tertii au cunocut-o pe alta cale. Aceata ineamna ca, daca exita un act ecret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai intre oti si nu poate fi opu tertilor decat daca e face dovada ca tertul a stiut continutul acetui act pentru care nu -au indeplinit formalitatile de publicitate. Conventia matrimoniala nu poate fi opua tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu oricare dintre oti inainte de incheierea caatoriei.

Conventia matrimoniala poate fi modificata inainte de incheierea caatoriei, in aceleasi conditii cerute pentru incheierea ei. Dipozitiile privind publicitatea si repectiv inopozabilitatea conventiei matrimoniale unt aplicabile.

Minorul care a implinit varta de 16 ani si pentru motive temeinice, avand avizul medical si acordul ocrotitorului legal, e poate caatori, poate incheia au modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului au legal si cu autorizarea intantei de tutela. In lipa incuviintarii au a autorizarii, conventia incheiata de minor poate fi anulata in conditiile prevazute de lege. Actiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea caatoriei.

In cazul in care conventia matrimoniala ete nula sau anulata, intre soti se aplica regimul comunitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna-credinta.

Av. Coltuc Marius Vicentiu
Fondator Casa de avocatura Coltuc
Cabinet de avocatura COLTUC - Lider in Recuperari Creante
Pentru noi succesul a devenit o obligatie!

Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8, sector 5, Bucuresti
Tel./Fax: 031.425.93.85
Web: www.coltuc.ro
E-mail: avocat@coltuc.r

Recomandati aceasta pagina: