Intreaba specialistul - Drept / Juridic

Indemnizatia de crestere copil in anul 2011

Pot solicita acordare indemnizatie crestere copil persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit o perioada de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului.

IMPORTANT!

In masura in care concediul de crestere a copilului (CCC) si indemnizatia crestere copil se solicita in cursul lunii, la calcularea celor 12 luni se includ si fractiunile de luna in care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, acestea fiind considerate luna intreaga.

Diminuarea stagiului de cotizare in cazul nasterii premature
In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumtiva a nasterii, certificata de medical de specialitate.

Exemplu:
RC se angajeaza dupa terminarea liceului. Ramane insarcinata, urmand ca la sfarsitul celei de-a douasprezecea luna de munca sa nasca, asa cum rezulta din ecografia si consultul medical efectuat in acest scop de catre medical care supravegheaza sarcina. Intrucat copilul se naste prematur, perioada de 12 luni se reduce cu perioada cuprinsa intre data nasterii si data prevazuta de medicul care a supravegheat sarcina.

Perioade asimilate
Sunt luate in calculul celor 12 luni necesare pentru solicitare indemnizatie crestere copil si urmatoarele perioade, in care solicitantii:
• si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
• au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform Legii nr. 76/2002, modificata si completata;
• au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
• au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005;

Exemplu:
- concediul pentru incapacitate temporara de munca;
- concediul pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
- concediul pentru ingrijirea copilului bolnav;
- concediul de maternitate;
- concediul pentru carantina;
- concediul pentru risc maternal.

Art. 38 din Legea nr. 19/2000, modificata si completata, reglementeaza 3 categorii de perioade asimilate stagiului de cotizare:
- perioada in care asiguratul a beneficiat de prestatii de asigurari sociale in baza legii pensiilor (concedii si indemnizatii de asigurari sociale, respectiv pensia de invaliditate);
- perioada in care persoana a urmat cursuri de zi si a absolvit o institutie de invatamant superior;

IMPORTANT!

In vederea recunoasterii ca perioada utila pentru obtinere concediu si indemnizatie crestere copil cursurile trebuie urmate la zi, pe durata normala a studiilor si finalizate cu examen de licenta sau de diploma. Perioada astfel luata in calcul se refera numai la durata efectiva a cursurilor cuprinsa intre ziua inceperii si ziua terminarii anului universitar, potrivit legii.

- a satisfacut stagiul militar, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat ori, dupa caz, a efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat.
- au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
- au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 148/2005, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala. Este vorba despre asigurarea facultativa reglementata pentru persoanele care nu sunt cuprinse in categoriile asigurate obligatoriu, potrivit Legii nr. 19/2000, modificata si completata.
- au beneficiat de indemnizatie pentru crestere copil;
- au beneficiat de pensii de invaliditate;

Plata
Atat indemnizatia crestere copil cat si stimulentul se suporta din bugetul de stat, fiind platit prin intermediul agentiilor judetene pentru prestatii sociale.
Plata se face ca urmare a deciziei directorului executiv al agentiilor judetene pentru prestatii sociale incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii. Plata se va face lunar prin mandat postal sau prin virament bancar in contul personal al acesteia. In masura in care plata nu se face direct titularului dreptului la domiciliul acesteia, aceasta se va face la domiciliul:
- reprezentantului legal;
- mandatarului

De cand se efectueaza plata indemnizatiei de crestere copil /stimulent?
Din ziua incetarii acordarii concediului si indemnizatiei de maternitate. Plata la acest termen este conditionata de depunerea dosarului de solicitare a dreptului prevazut de O.U.G. nr. 148/2005 in termen de cel mult 60 de zile lucratoare.

Av. COLTUC MARIUS VICENTIU
Cabinet de avocatura COLTUC - Lider in Recuperari Creante
Pentru noi succesul a devenit o obligatie!

Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, corp 60, etaj 2, camera 8, sector 5, Bucuresti
Tel./Fax: 031.425.93.85
Web: www.coltuc.ro
E-mail: avocat@coltuc.ro

Recomandati aceasta pagina: