Intreaba specialistul - Drept / Juridic

O noua forma de proces impotriva bancilor: interventia in procesele initiate de ANPC

ANPC a initiat 10 procese colective impotriva bancilor.Stadiul acestora este ceea ce noi numim”regularizare,administrativa” adica exista dosar,dar nu exista termen
Ce inseamna interventia?
Adica putem interveni in procesele ANPC prin cerere de interventie accesorie
Interventia accesorie
Cererea de interventie accesorie va fi facuta in scris si va cuprinde elementele prevazute la art. 148 alin. (1), care se va aplica in mod corespunzator.
Interventia accesorie poate fi facuta pâna la inchiderea dezbaterilor, in tot cursul judecatii, chiar si in caile extraordinare de atac.
Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instantelor judecatoresti pot fi formulate si prin inscris in forma electronica, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege
interventie accesorie, cerere incidentala prin intermediul careia o terta persoana participa in procesul civil pentru apararea drepturilor uneia dintre parti. Prin intermediul i.a. tertul nu promoveaza in justitie o pretentie proprie, distincta de aceea a partii in favoarea careia a intervenit. I.a. este admisibila in orice materie, intrucât nicio dispozitie legala nu limiteaza o atare posibilitate; cu toate acestea, i.a. este, de regula, inadmisibila in litigiile privitoare la starea si capacitatea persoanelor. I.a. se face cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege pentru orice cerere care se adreseaza justitiei; intrucât nu constituie o actiune de sine statatoare, ea poate fi promovata in orice faza a procesului civil, chiar si in fata instantelor de apel si recurs. I.a. se solutioneaza in doua faze:
a) admiterea in principiu;
b) judecarea cererii. Dupa incuviintarea in principiu, cererea de i.a. urmeaza sa fie comunicata partilor; impotriva i.a. partea interesata poate formula intâmpinare; cererea reconventionala este insa inadmisibila impotriva i.a., de vreme ce aceasta din urma nu constituie o veritabila actiune, i.a. se judeca odata cu cererea principala; instanta nu poate dispune disjungerea lor spre a fi solutionate separat. Activitatea intervenientului este limitata la actele de procedura ce nu sunt potrivnice interesului partii in favoarea careia s-a promovat cererea; notiunea de „acte procesuale potrivnice” se analizeaza dupa criterii obiective, adica pornind de la pozitia procesuala a partii in favoarea careia s-a facut cererea de interventie; au un asemenea caracter acele acte ce sprijina pozitia partii adverse si care ar putea conduce chiar la pierderea procesului de catre partea in favoarea careia s-a promovat interventia. Tertul intervenient are posibilitatea de a invoca orice aparari si exceptii care, in mod obiectiv, sprijina pozitia partii in interesul careia a actionat; in schimb, apelul sau recursul promovat de intervenient impotriva hotarârii pronuntate se socoteste neavenit, daca partea nu a exercitat ea insasi aceasta cale de atac. Asupra i.a. instanta de judecata poate pronunta solutii diferite, in functie de modul de rezolvare a actiunii principale.
Astfel:
a) in ipoteza respingerii actiunii principale, urmeaza sa fie respinsa si i.a. promovata in favoarea reclamantului; dimpotriva, admiterea cererii de chemare in judecata poate conduce si la admiterea i.a., daca aceasta a fost promovata in favoarea reclamantului (daca sunt intrunite conditiile sale de admisibilitate);
b) i.a. promovata in interesul pârâtului poate fi admisa daca s-a respins actiunea principala; in ipoteza admiterii actiunii, i.a. formulata in interesul pârâtului urmeaza sa fie respinsa. I.a. produce importante efecte procedurale privitoare la: dobândirea de catre tert a calitatii de parte; limitarea activitatii procesuale a intervenientului la actele procesuale ce nu sunt potrivnice partii in interesul careia a promovat cererea; opozabilitatea hotarârii pronuntate si fata de tertul intervenient [sin. interventie in interesul uneia din parti; interventie conservatoare; interventie auxiliara; v. si interventie principala].
INTERVENŢIE ACCESORIE, cerere incidenta prin intermediul careia o terta persoana participa in procesul civil pentru apararea drepturilor uneia dintre parti. Întrucât nu reprezinta o actiune de sine statatoare, ea poate fi promovata in orice faza a procesului civil, chiar si in fata instantelor de apel sau recurs. Interventia accesorie se solutioneaza in doua etape: a) admiterea in principiu;
b) judecarea cererii. Dupa incuviintarea in principiu, cererea de interventie accesorie urmeaza sa fie comunicata partilor, iar in cazurile in care intâmpinarea este obligatorie, va fixa termenul in care aceasta va trebui depusa. Cererea de interventie accesorie se judeca odata cu cererea principala. Activitatea intervenientului este limitata la actele de procedura ce nu sunt potrivnice interesului partii in favoarea careia s-a promovat averea. Tertul intervenient are posibilitatea de a invoca orice aparari si exceptii care sprijina pozitia partii interesate; in schimb, apelul sau recursul promovat de intervenient impotriva hotarârii pronuntate se socoteste neavenit, daca partea nu a exercitat ea insasi aceasta cale de atac. Asupra interventiei accesorii instanta de judecata poate pronunta solutii diferite, in functie de modul de rezolvare a actiunii principale. Astfel:
a) in cazul respingerii actiunii principale, urmeaza sa fie respinsa si interventia accesorie promovata in favoarea reclamantului; dimpotriva, admiterea cererii de chemare in judecata poate conduce si la admiterea interventiei accesorii daca, aceasta a fost promovata in favoarea reclamantului; b) interventia accesorie promovata in interesul pârâtului poate fi admisa daca s-a respins actiunea principala; in cazul admiterii actiunii, interventia accesorie formulata in interesul pârâtului urmeaza sa fie respinsa. Interventia accesorie genereaza efecte procedurale referitoare la: a) dobândirea de catre tert a calitatii de parte; b) limitarea activitatii procesuale a intervenientului la actele procesuale ce nu sunt potrivnice partii in interesul caruia a promovat cererea; c) opozabilitatea hotarârii pronuntate si fata de tertul intervenient.

Sfaturi pentru consumatori:
- sa obtina informatii complete referitoare la conditiile de creditare, sa compare ofertele de pe piata si sa ia decizia tinând cont de nevoile si de posibilitatile financiare de care dispun pentru restituire.
- orice depozit sau credit functioneaza prin intermediul unui cont curent care are costuri de administrare, retragere numerar etc. si se adauga la cele aferente creditului.
- sa verifice cu atentie costurile totale pe care urmeaza sa le suporte, raportând aceste costuri la nivelul procentual de dobânda pe care banca il ofera, si sa aleaga oferta pe care o considera cea mai avantajoasa.
- sa solicite bancii, la lichidarea creditelor, incetarea contractului si emiterea unei adrese care sa ateste faptul ca au fost stinse toate obligatiile dintre parti.
“Exista banci care nu prezinta in oferte sau chiar in contracte toate costurile pentru serviciile prestate. Ţinând cont de perioada economica pe care o parcurgem si de dificultatile financiare pe care le avem noi toti in a returna creditele, serviciile financiare trebuie sa fie transparente, fara ambiguitati ce pot submina increderea consumatorilor. Actiuni de control vor avea loc ori de câte ori este necesar”, a declarat Bogdan Cristian Nica, presedinte ANPC.

Cabinet de avocat Coltuc / www.coltuc.ro / av. COLTUC MARIUS / 0745150894

Recomandati aceasta pagina: