Articole, informatii utile

Rolul activităţilor extraşcolare în procesul instructiv-educativ

          „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori –“Descoperirea copilului”)

În ultimul timp, devine tot mai evident faptul că educaţia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăţământ, îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii preşcolarilor. În şcoala contemporană,  o educaţie eficientă, depinde de gradul în care se pregăteşte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine. Depinde de asemenea şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect fizic şi socioafectiv, pentru o integrare socială cât mai uşoară. Complexitatea procesului educaţional impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare, iar  în acest caz, parteneriatul educaţional devine o necesitate. În opinia mea, activităţiile extracurriculare  sunt deosebit de importante deoarece, contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare. De asemenea, prin intermediul acestora se pot dezvolta şi explora  anumite  înclinaţii şi aptitudini ale copiilor.Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.

Un punct forte al activităţilor extraşcolare este acela  că antreneză copiii  în activităţi cât mai variate şi bogate cu o structură parte, diferită de clasica metodă de predare-invăţare. O activitate desfăşurată într-un mediu extraşcolar permite de asemenea şi dezvoltarea unor aptitudini speciale, şi facilitarea integrării în mediul şcolar. Trebuie să ţinem cont că, indiferent ce metodă se adopă in educaţia tradiţională, indiferent dacă are o finalitate pozitivă şi un obiectiv primar atins, ea nu va epuiza niciodată  sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Din seria activităţilor extraşcolare amintim:taberele, excursiile, piesele de teatru, spectacolele de operă comică, atelierele creative, şezătoarele, spectacolele în aer liber  vizitele la muzee sau Grădina Zoologică. Copiii pot fi stimulaţi şi îsi pot imbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor,  prin vizionarea de piese de teatru, filme educative,  participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii sau  prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare. Copii trebuie să fie îndrumaţi să dobândească în primul rând o gândire independentă,toleranţă faţă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte de toate, este însă important ca educatorul însăşi să fie creativ, pentru că numai aşa poate să aducă în atenţia copiilor săi tipuri de activităţi extraşcolare care să le stârnească interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora. Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă si  cultură.

Ceea ce trebuie să ţinem cont, întotdeauna, este ca obiectivele instructiv – educative să primeze, dar  în acelaşi timp să reusim sa prezentăm in mod echilibrat şi momentele recreative şi  de relaxare.Este foarte important să dăm o notă relaxantă tuturor jocurilor şi activităţilor.Educatoare – Damian Alexandra - Gradinita lui David

Recomandati aceasta pagina: