Articole, informatii utile

Poeziile in viata copilului

“Poezia este însăşi viaţa, e umbra şi lumina care  catifelează natura şi dă omului senzaţia că trăieşte cu planete lui în cer.” ( Tudor Arghezi )

Jocul constituie una dintre cele mai importante activităţi pe care un copil le poate desfăşura. Fiecare părinte trebuie sa permită realizarea acestui proces şi să-i procure copilului o mulţime de jucării care să-l stimuleze şi să-i dezvolte imaginaţia creatoare. De cele mai multe ori, jucăriile sunt educative, distractive, plăcute, ele reprezentând şi pentru părinţi o modalitate la îndemână de a educa un copil fără a fi tot timpul langa el.

Dare oare, lăsând la o parte joaca cu jucăriile, câţi dintre noi ne punem întrebarea: ”Există şi altfel de jocuri pentru copilul meu? Există intr-adevăr, un joc care nu necesită neapărat costuri şi jucării?”

Acesta este jocul prin cuvinte: poezia. Aceasta se adresează în primul rând afectivităţii copiilor si  produce multă plăcere prin rimă şi muzicalitate.

Copilul intră în lumea poeziei şi poezia intră în viaţa copilului prin asociarea jocului propriu-zis cu jocul vorbelor versificate, prin asocierea unei acţiuni ludice efective cu acţiunea ludică exprimată verbal. Cuvintele vor fi considerate de copil un fel de „obiecte”. Aceste obiecte la va  mânui cu bucurie, delectându-se la auzul lor  şi inventând noi expresii şi sonorităţi necunoscute, dar armonizate. Pe măsura vârstei, pe baza acumulărilor individuale, dar mai ales în cadrul  colectiv prielnic al grădiniţei,copiii pot fi introduşi  şi în lumea altor poezii. 

Importanţa poeziei este evidentă. Copiii reacţionează încă de la naştere la sunete şi la auzul vocilor umane La 18 luni, un bebeluş poate să recunoască aproximativ 100 de cuvinte şi poate să rostească in jur de 12.  Incepând de la această vârstă,  vorbirea se dezvoltă rapid şi până la vârsta de doi ani, un copil poate să intre in lumea mirifică a poeziilor, imitand rime simple. Având o tematica variată, poeziile pot fi  folosite în activitatea din grădiniţa nu doar pentru simpla memorare si reproducere, ci şi pentru stimularea creativitătii, a capacităţii de comunicare corectă, fluentă, expresivă. Expresia literară poate fi valorificată la vârsta de 3-6 ani şi poate fi considerată declanşatorul decisiv al noului stadiu prin însuşirea conşientă a „limbajului artistic”.

Valorificarea acesteia se realizează prin procesul de memorizare. In acest proces al memorizării, trebuie să ţinem cont de legătura  dintre  conţinutul  poeziei  şi  tema  abordata  dar şi de accesibilitatea poeziei în funcţie de limbaj,  poate  nu  prea  incifrat, dar  nici  lipsit  de   expresivitate. Alegerea unei poezii se realizează in funcţie de vârstă. Aşadar, la vârsta de 2 ani, se va începe cu poezii alcătuite din patru versuri.Treptat, procesul va deveni mai complex, deoarece la vârsta de trei ani copilul va avea capacitatea să reţină o poezie din 8 versuri. La vârsta de 5 ani, copilul va fi capabil sa reţină poezii formate chiar din patru strofe. Activitatea  de  învăţare  incepe  cu  etapa  introductivă, când se  asigură  fondul   afectiv  şi  cel  cognitiv, pe  care  sa  bazează  inţelegerea  şi  învăţarea  conştientă  a  poeziei. Prin  procedeele  utilizate  pentru  captarea  atenţiei  este  important  să  asigurăm  atmosfera  emoţională  care să  motiveze  interesul  copiilor pentru  învăţarea  poeziei  şi să  le  asigure starea  afectivă  necesară   asimilării  semtimentului  dominat,  exprimat  în  versuri. Motivarea  se  poate  realiza  sub  formă  de  joc, prin  intermediul unei  păpuşi  sau  a  unui  personaj  indrăgit sau  chiar printr-un teatru de păpuşi.

De cele mai multe ori, pregătim copiii  pentru  memorizare prin diferite jocuri sau chiar  prin valorificarea experienţei  imediate, provocate  printr-o  observare  directă  a  unui  fenomen  (ninsoare  în  cazul  poeziilor: `Iarna  pe  uliţă ``de G.Cosbuc, ``Iarna``, de  V.Alecsandri sau ploaia-in  cazul  poeziei  ``Gospodina``, de  N.Pasa). De asemenea, copii  pot  fi  familiarizaţi  cu  textul  poeziei  printr-o  scurtă  naraţiune. Intr-o  formă  simplă, atractivă, se   prezintă conţinutul  poeziei  şi  se explică  expresiile, făcându-le  accesibile  copiilor. Ţinând  cont de   particularităţile  gândirii, vorbirii  şi  imaginaţiei  copiilor  ,mai  ales  la  preşcolarii  mici,  în procesul de memorizare ne putem  folosi de ilustraţii  care  să  reprezinte  fragmente  sau  momente  specifice din  poezie. Dintre autorii care au scris poezie pentru copii, va recomand cu căldură, poeziile Luciei Muntean, ale Elenei Farago, Tudor Arghezi sau Otilia Cazimir.

Punerea în „relaţie” a preşcolarului cu „literatura” presupune alegerea unor forme adecvate vârstei copilului  care să  exercite o influienţă educativă majoră asupra acestuia. Copilăria este cel mai important stadiu al dezvoltării. Nu trebuie să fie considerată o perioadă de tranziţie. Ceea ce se pierde sau se  omite în dezvoltarea copilului nu se poate dobândi sau redobândi niciodată la fel de bine într-un stadiu ulterior. De aceea, când ne preocupă rolul unei discipline în educarea copilului, trebuie să avem în vedere tot ce se poate dobândi maximal la această vârstă.

Educatoare: Damian Alexandra - Gradinita lui David

Recomandati aceasta pagina: