Articole, informatii utile

EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE PRIN JOCURI DE MIȘCARE ȘI JOCURI DE MASĂ

Integrată în procesul educativ general, activitatea de educaţie pentru sănătate din instituţiile preşcolare prezintă o serie de aspecte specifice şi comune întregului proces instructiv educativ din grădiniţă, determinate de particularităţile de vârstă şi individuale ale preşcolarilor. Astfel, sub raportul conţinutului, caracteristica perioadei preşcolare este dezvoltarea concentrică a acestuia, prin respectarea principiilor didactice, mai precis, prin trecerea treptată in cadrul diferitelor grupe de vârstă, de la simplu la complex, de la concret la abstract, de la apropiat la îndepărtat, ceea ce permite insuşirea temeinică şi înţelegerea conştientă a fenomenelor, facilitând formarea deprinderilor şi a obisnuinţelor igienice.
            În atingerea scopului educaţiei pentru sănătate, am utilizat pe lângă alte multe mijloace de realizare şi jocul de mişcare. Prin natura lui, acest gen de joc constituie un puternic factor favorizant al dezvoltării fizice şi neuropsihice a copilului şi este un bun prilej pentru transmiterea unor mesaje educative pe teme de igienă, de sănătate.Jocul de mişcare se impune atenţiei nu numai prin influentele pe care le exercită in planul culturii sanitare, ci mai ales prin actiunile sale directe privind conţinutul igienic al dezvoltăii generale a copilului, îndeosebi asupra laturii formative, a sferei atitudinal comportamentale. Aceste jocuri, fiind mai dinamice, se pot desfăşura şi în pauza dintre activităţile statice, precum şi în timpul liber petrecut cu părintii.Și jocul de masă influenţează pozitiv conduita igienică a copiilor prescolari.Spre deosebire de jocurile de mişcare, jocurile de masă sunt mai puţin dinamice, sunt odihnitoare şi în acelaşi timp distractive, ele desfăşurându-se în cadrul activităţilor pe centre de interes, ori după activitaţile mai grele, mai obositoare,

Contribuţia lor se referă la:

  • Familiarizarea copiilor cu obiecte de uz personal sau grupe de obiecte;
  • Consolidarea cunoştinţelor copiilor cu privire la comportamentul igienic-necesar;
  • Inlăturarea lacunelor din cunoştinţele copiilor privind igiena.
  • Punerea în evidenţă  atât a greşelii propriu-zise a copilului, pentru a nu-i crea complexe, cât mai ales a regulilor de igienă corespunzătoare greşelii;
  • Dezvoltarea spiritului de echipă prin întrecerile organizate, mărindu-se atractivitatea şi implicit, eficienţa transmiterii mesajului educativ-sanitar.
  • Responzabilizarea copiilor
  • Dezvoltarea proceselor psihice:a atenţiei, a memoriei, a gândirii;

În următoarele articole, vă voi descrie câteva jocuri pe care le-am desfăşurat cu copiii si care au avut un impact deosebit asupra lor.Aceste jocuri vor putea fi realizate cu uşurinţă şi acasă, împreună cu părintele.

Educatoare: Damian Alexandra - Gradinita lui David
Recomandati aceasta pagina: