Articole, informatii utile

Câtă engleză se învață la școală. Programa standard şi beneficiile unui curs de engleză extraşcolar pentru copii

Cursuri engleza pentru Copii FollowMe

Ca în cazul tuturor materiilor, ca părinte te întrebi dacă limba engleză care se învață la școală îi este suficientă celui mic pentru a se descurca în conversație sau pentru a susține examene.

La majoritatea școlilor, limba engleză este limba străină numărul 1, adică prima introdusă spre studiu, odată cu începerea școlii. Află din rândurile de mai jos ce cuprinde programa pentru acei copii care învață engleza chiar din clasa 0 sau întâi - în acest fel, vei fi informat ce ar trebui ei să știe sau să facă la sfârșitul fiecărei etape şi care este utilitatea unui curs extraşcolar de limba engleză.

Ce engleză se învață în instituțiile de stat - programa standard

Ar trebui sau nu, în cazul limbilor străine, să avem încredere și să fim mulțumiți de ceea ce prevede programa școlară? Răspunsul este… da și nu. Programa este concepută destul de complet, timpul și condițiile de studiu le cam pun bețe în roate profesorilor și elevilor, care adesea nu reușesc să ajungă, fără ajutor, la performanțele stipulate în programă.

La grădiniță

La grădiniță, engleza este cel mai adesea un opțional și cunoștințele dobândite de copilași depind în mare parte de harul și răbdarea persoanei care susține orele. Și desigur, de cât de mult frecventează copilașul grădinița. Rolul numărul 1 al acestor ore ar fi să le apară micuților un zâmbet larg pe față când vine vorba de engleză. Apoi, să învețe culorile, părțile feței și ale corpului, animale, mâncăruri, acțiuni în engleză. Rămân la nivel de cuvinte (nu și propoziții), însă pot înțelege scurte și simple întrebări și enunțuri în engleză.

Clasele 0-IV

Clasa I ar trebui să reprezinte și ea inițierea în limba străină și trezirea (sau menținerea) curiozității și în general a unei atitudini pozitive asupra acestei materii. Copiii se obișnuiesc cu muzicalitatea limbii, cu sunetele specifice ei și învață să înțeleagă întrebări simple, instrucțiuni, comenzi și să ofere reacția corespunzătoare la ele (nu neapărat verbală). Învață să salute, să se prezinte în termeni simpli, să vorbească despre preferințele lor, să ceară un obiect. Ca și arii de vocabular, ar trebui să parcurgă animale preferate, obiecte uzuale, activităţi curente, instrucţiuni, culori, poziţii (aici, acolo, stânga, dreapta), cântece si poezii pentru copii, vocabular legat de sărbători. Majoritatea caietelor de activități și ale manualelor de engleză cuprind cuvinte și propoziții scrise chiar de la clasa pregătitoare. Pentru ca cel mic să poată să asimileze tot vocabularul prezentat acolo, cât și gramatica și să poată citi (și eventual scrie) acele cuvinte însă e nevoie neapărat de consolidare suplimentară.

În clasa a doua, copiii ar trebui să ajungă la nivel pre-A1 (Cambridge Starters) și să învețe, ca acte de comunicare, să facă prezentări simple (nume, gen, vârsta, hobby), să localizeze obiecte și persoane (pe, sub, în, în faţă, în spatele), să ceară și să ofere informaţii simple, uzuale, să descrie în termeni simpli (dimensiunea: mare mic, lung, scurt, nou, vechi, etc), să facă o felicitare simplă. Ca și structuri de gramatică, vor învăța persoanele, there is și there are pentru localizare, have got, can, like, elemente din prezentul continuu pentru a exprima ce se petrece în momentul de față, imperativ.

În clasa a treia, elevii ar trebui să poată identifica mesajul global al unui text oral în limba engleză, să înțeleagă și să poată exprima ora și cantitățile exprimate numeric (preț, durata) și să poată participa cu succes la conversații pe teme din universul concret, imediat. Cum ar fi la cumpărături, la masă, în parc, soluționarea unei probleme cum ar fi alegerea unui cadou pentru un prieten. Vor putea realiza descrierea simplă (dar coerentă) a unei persoane, inclusiv vorbi despre rutina zilnică și exprima posesia. Din punct de vedere al temelor de vocabular, iată ce cuprinde programa: Familia, sărbători în familie, personaje de poveste tradițională,  personaje din filme îndrăgite, cumpărături, îmbrăcăminte, numere. Ca gramatică, se adaugă prezentul simplu (celui continuu, învățat anterior), elemente de trecut simplu, adjective și pronume posesive, comparativ.

Clasa a patra mărește complexitatea dialogurilor pe care le poate purta un elev și a ariilor despre care poate el discuta: casa și familia, obiceiuri în familie, feluri de mâncare, ocupații, hobby-uri, vacanța, zile, lunile anului, anotimpuri, vremea, momentele zilei, comunitatea – orașul/satul. Până la sfârșitul clasei a patra, elevul ar trebui să fie fluent folosind următoarele timpuri: prezent simplu și continuu, trecut simplu și continuu și chiar prezent perfect, viitor cu going to, plus ceva modale simple, grade de comparație, etc

Ele cu siguranță vor fi fost prezentate în clasă la un moment dat până la finele școlii primare, dar oricum ai împărți materia, copiii, băncile și clasa, modulele sau semestrele, timp de consolidare pentru ele nu-i. Adică în care copiii să facă exerciții, dar și efectiv să dialogheze unii cu alții folosind structurile țintă, să scrie texte, compuneri și proiecte creative, cu ideile lor și folosind mereu structurile gramaticale nou-învățate..

Gimnaziu

În clasa a cincea, elevii învață să relateze un eveniment care s-a petrecut deja (folosind trecutul simplu, trecutul continuu), să localizeze mai complex în spaţiu, să compare calităţi, să descrie persoane din punct de vedere fizic, dar și al abilităților, psihologic, să iniţieze si să susțină un schimb verbal, să situeze în timp, să relateze folosind prezent, viitor (simplu, cu will, dar și cu going to), la trecut. Mai învață să exprime intenţii, motive, preferinţe, capacitatea mentala sau fizica in trecut.

Pa parcursul gimnaziului, încet se construiesc cam toate actele de comunicare, urmând ca cei mici să atingă cam la sfârșitul clasei a șasea nivelul de limbă engleză A2 și cam în clasa a opta merg spre B1, intermediar. Structurile de gramatică apar și ele treptat de la un an la altul, urmând să acopere până în clasa a opta timpurile principale, diateza pasivă, condiționalele, adjective, adverbe și gradele lor de comparație, numerale de toate felurile. Copiii ar trebui să poată cere și oferi o opinie, argumenta, prezenta personalități marcante din diferite domenii, lucra cu tabele și diagrame (înțelegere, interpretare), selecta informații cerute din texte, scrie texte, funcționale sau nu, după o anumită structură.
Vocabularului de bază din realitatea imediată i se adaugă teme ca vremea, mijloace de transport, viața sănătoasă, mediul înconjurător, valori ca prietenia, simțul civic, mijloace de comunicare și informare moderne, invenții și descoperiri.

Liceu

Până la sfârșitul liceului, un tânăr va fi parcurs toată gramatica limbii engleze, vocabular structurat pe diverse teme și i se va cere să producă și să prezinte rapoarte orale sau scrise, povestiri, eseuri structurate/ghidate, să redacteze scrisori oficiale simple, proiecte, portofolii, să poarte discuții și să susțină mici interviuri, va fi expus la texte literare de dificultate medie, texte de informare, diagrame, grafice, tabele sinoptice, înregistrări audio video.

Subiectele abordate vor migra ușor spre viața publică și profesii / mediu de lucru. Abilitățile cerute și folosite la limba engleză vor depăși granițele cuvintelor și exercițiilor, cuprinzând și tehnici de informare și învățare (consultarea lucrărilor de referință, a internetului, lucrul cu dicționarul, conspectarea, tehnica de redactare corectă a unei lucrări scrise, care începe de la brainstorming, la ordonarea ideilor, construirea unei ciorne, etc). Plus competențe de înțelegere a textului scris (deducerea atitudinii autorului și a ideilor neformulate ci doar sugerate. Identificarea exactă și rapidă a informațiilor dorite în text), competențe de interacțiune (care nu e totuna cu a vorbi pur și simplu, sau cu a ști să vorbești).

Mai exact, la sfârșitul liceului, adolescentul care practic termină acest ciclu de învățământ prin susținerea probei de Bac (unde subiectele sunt undeva la nivel B1) ar trebui să înțeleagă cu ușurință limba engleză și să fie un comunicator eficient, în scris sau oral.

Dar oare e chiar așa?

Soluția pentru un copil care chiar să poată vorbi engleza: un curs la un centru de limbi străine

Ce beneficii au cursurile extraşcolare de engleză la un centru de limbi străine

Programa pentru școlile de stat e în sine bine și echilibrat întocmită… și ar merge totul strună dacă nu ar apărea o serie de obstacole în calea învățării. Cum ar fi clasele de 25-35 de elevi, unde este imposibil ca în decurs de 50 de minute să poată înțelege toți noul conținut introdus și apoi să aibă timp să răspundă, măcar o dată, la activități pentru internalizarea lui. Sunt pur și simplu prea mulți copii pentru a iniția discuții, dezbateri sau jocuri interactive pe care să le poată desfășura toți pe rând, iar ca să lucreze în perechi sau mini-grupe, sunt iarăși prea multe pentru ca profesorul să le poată monitoriza simultan așa cum trebuie pe toate.

Și chiar dacă ar putea, un alt obstacol constă în faptul că niciodată într-o clasă elevii nu vor avea același nivel de cunoștințe. Va exista mereu acel grupuleț de copii semi-începători, care necesită mai mult timp, răbdare, explicații aprofundate, acel grupuleț de copii fluenți care se plictisesc și simt că nu au suficientă stimulare și ocazii de a răspunde și desigur, acel grup de copii pentru care nivelul de dificultate e cel potrivit.

Și ar mai fi și obstacolele de tip asta-e-ultima-săptămână-deci-nu-facem-ore, sau intrăm-în-online-dar-nu-merge-platforma, sau e-o-acțiune-la-bibliotecă, sau altele.

Dacă ai un copil conștiincios, va învăța tot ceea ce i se predă. Va înțelege binișor ceea ce aude și citește în engleză. Dar tot nu va avea minimul necesar de oportunități de interacțiune și exprimare liberă și, probabil, nici numărul de ore suficient de mare pentru consolidarea celor învățate, astfel încât folosirea timpurilor verbale, de pildă, să devină un automatism (să nu se mai gândească la reguli atunci când folosește timpul respectiv). De aceea este indicat un curs de engleză suplimentar, ca să îl vezi efectiv cum preia frâiele în vacanță și vă descurcă din tot felul de situații. Sau cum susține și promovează fără probleme un examen internațional de engleză. Mai mult input, mai multă expunere. Sau pur și simplu, cum râde în hohote savurând cartea sau filmul preferat în engleză, fără traducere.

Cursuri engleza pentru Copii FollowMe

Copiii participă cu plăcere și entuziasm la acele activități care îi fac să se simtă competenți, care conțin jocuri și activități interactive. Cum ar fi cursurile de limba engleză cu grupe mici de studiu, de maximum 9 cursanți.

Metode moderne la cursurile de engleză de la școlile FollowMe

Expunerea acesta suplimentară, după școală, ar trebui să se petreacă în grupe mai mici, cu elevi ce au un nivel al limbii similar. Ce încercăm să facem în plus față de școală, la FollowMe? Să gândim și să vorbim mai mult, mai liber, pe tot felul de teme, cu tot felul de păreri, de idei, de soluții și fără morală sau judecată. Să stimulăm gândirea într-un mediu sigur și prietenos, mai exact. De asemenea, să lucrăm în perechi și în echipe oricât de des se poate (pentru gramatică, conversație sau scriere creativă). Să avem conținut interesant și să învățăm diverse lucruri utile și interesante despre lume (de aceea avem și cele mai drăguțe și bune manuale, Cambridge University Press sau National Geographic).
Cursurile de engleză sunt organizate în grupe mici de elevi, mai puțin de jumătate din componența unei clase de școală primară, care sunt distribuiți acolo în urma unui test de plasament gratuit (sau în baza rezultatelor și recomandărilor din anul precedent). Deci au nivel similar de cunoștințe. Iată care ar fi oferta de cursuri:

Cursuri de engleză pentru copii

Cursurile de engleză pentru copii sunt organizate pe grupe de vârstă astfel: preșcolari (4-6 ani), clasa 0, clasa I (când învățăm, în plus față de categoriile precedente, scrisul și cititul), juniori (clasele II-IV) și seniori (clasele V-VIII). Juniorii și seniorii sunt grupați în funcție de nivelul lor de cunoștințe (de la nivel 1, începători, până la nivel A2 - clasa a patra sau nivel B2-C1, clasa a opta). Întâlnirile au loc de două ori pe săptămână, iar durata ședinței variază în funcție de vârsta copiilor (o oră la cei mai mici, o oră și jumătate la copiii de școală primară, 2 ore pentru gimnaziu). Cursurile de an școlar încep în septembrie și se termină în iunie, cu respectarea vacanțelor de Crăciun și de Paște.

Cursuri de pregătire pentru examenele Cambridge: YLE, Key, Preliminary, First, Advanced

Toate manualele alese de noi sunt compatibile și au itemi asemănători cu cei de la examenele Cambridge. În plus, regulat lucrăm în clasă, cu toate grupele, subiecte de speaking Cambridge de nivelul potrivit. Chiar dacă nu toți copiii intenționează să susțină un examen, noi găsim aceste subiecte bine formulate și extrem de utile și atractive.

Însă suplimentar, pentru copiii care doresc să se pregătească pentru susținerea examenului YLE, Key, Preliminary, First sau Advanced foarte bine, organizăm pe timpul verii cursuri speciale, unde lucrăm doar subiecte de examen. Învățăm să le abordăm eficient, cum să descoperim și să verificăm răspunsurile, cum să structurăm compunerile, cum să ascultăm și să îndeplinim o sarcină în același timp. Aceste cursuri de pregătire Cambridge au loc de două ori pe săptămână, în timpul după-amiezii, din iunie până în august. Poți alege dintre pachetele cu durată variabilă: 8, 12, sau 16 ședințe. Pregătirea examenului pe timpul verii vine cu beneficii în plus față de studiul și susținerea unui examen pe durata anului școlar!

Cursuri engleza pentru Copii FollowMe

Cursurile de limba engleză online s-au dovedit a fi o bună alternativă la cele clasice pentru copiii de peste 11-12 ani care din diferite motive nu au putut ajunge la ore. Ei au vorbit, au scris, au râs și s-au bucurat în confortul propriei case, fără a pierde vreo informație sau vreo ocazie de a exersa.

Cursuri de engleză online

Trista experiență a pandemiei ne-a demonstrat… că suntem de fapt mult mai serioși decât credeam! Atât profesorii, cât și copiii! Bariera prezenței fizice a fost trecută și am obținut rezultate foarte bune de la elevii de gimnaziu și liceu care au rămas la cursuri online, funcționând în grupe hibrid. Ei au vorbit, au ascultat, au scris, s-au pregătit pentru examene și… au trecut cu brio! Așa că păstrăm acest format unde cei ce nu pot, din diferite motive, să ajungă la curs, să se poată conecta oricând pentru a nu rata orele de limba engleză.

Cursuri de engleză de vară

Vara ne destindem și încercăm să alcătuim, pentru copiii doritori de… vorbă multă, un tip de club de limba engleză, de luni până joi, câte două ore zilnic. E vorba de cursuri de engleză de comunicare, în care încercăm să punem la treabă - adică în practică, prin jocuri în perechi și în echipe, prin simulări de situații reale (și comice) cunoștințele acumulate în timpul anului școlar. Două ore pe zi, de luni până joi: expunerea intensă la limba engleză asigură un progres spectaculos. Iar prețurile de la cursurile de vară sunt de asemenea foarte prietenoase, începând de la 22 de lei pe oră!

Cu siguranță copiii devin mai siguri pe ei, înțeleg mai bine și sunt mai fluenți dacă suplimentează ce engleză se învață la școală cu un curs extra, în care să poată vorbi, citi, scrie, răspunde mai mult și mai des. Pentru că această materie, mai mult decât oricare alta, are în centru comunicarea, pe lângă cunoștințele teoretice. Oferă-i șansa să comunice cât mai ușor!

Sursa foto: Pexels

Recomandati aceasta pagina: