Scoli particulare sector 4 - Bucuresti

 Sector 1  Sector 2  Sector 3  Sector 4  Sector 5  Sector 6       Ilfov     Scoala Gimnaziala Step By Step

Scoala Primara Step by Step

Într-o perioadă în care sistemul de educaţie din România îşi caută drumul, Asociaţia Centrul Step by Step Pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională creează soluţii pentru educaţie de calitate.

Şcoala Step by Step, autorizată prin OMECTS nr. 5893/27.09.2012, susține servicii educaţionale de calitate, unde mediul este atractiv, stimulativ și pune în prim plan acceptarea și respectarea diversităţii - lucru care  se construieşte prin cooperare cu familiile elevilor.

“Programul pentru clasa a V-a promovează aceleaşi valori şi principii ale metodologiei alternativei educationale Step by Step care au fost implementate pentru învățământul primar: dezvoltarea și construirea competenţelor pentru viaţă, individualizarea actului didactic de predare-învăţare-evaluare, lucrul în grupuri mici şi respectarea ritmului individual în aşa fel încât fiecare copil să-şi atingă potenţialul maxim”, spune Carmen Lică, director executiv al Centrului pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) Step by Step.

Elementele care particularizează Şcoala generală Step by Step sunt:
 • școala ia în considerare experienţa personală de cunoaştere şi socială a fiecărui elev, precum și interesele acestuia.
 • prezenţa diversităţii în colectivele de elevi favorizează îmbogăţirea experienţei individuale;
 • școala dezvoltă capacitatea de a întelege şi respecta drepturile tuturor persoanelor și de a rezolva paşnic neînţelegeri şi conflicte;
 • promovarea egalității de şanse, în rândul elevelor şi elevilor săi şi al corpului profesoral;
 • pregătirea de tinere şi tineri capabili să acţioneze adecvat provocărilor globalizării;
 • construirea unei atmosfere care să încurajeze curiozitatea si gândirea critică;
 • încurajarea interacţiunii şi comunicarii dintre elevi.

Despre alternativa educaţională Step by Step
Alternativa educaţională Step by Step implementează metode de predare - invatare – evaluare  centrate pe copil, încurajează implicarea familiei şi a comunităţii în învăţământul preşcolar şi şcolar și respectă curriculum național.
În alternativa educaţională Step by Step, copiii sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi asume responsabilitatea pentru deciziile lor, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică şi să gândească liber. Copiii educaţi în spiritul Step by Step reuşesc să definească şi să rezolve singuri problemele cu care se confruntă, să comunice uşor cu cei din jur, să înţeleagă şi să negocieze.
Aplicarea alternativei Step by Step a fost reglementată de Ministerul Învăţământului în 1994.

Ştiaţi că în clasele Step by Step:

 1. activităţile sunt organizate în centre de activitate, ceea ce îi ajută pe copii să comunice și să relaţioneze mai bine, încurajând lucrul în echipă?
 2. există două cadre didactice? Copiii beneficiază de îndrumarea a doi învăţători. 
 3. se face o evaluare continuă descriptivă, acest lucru constituind un feedback permanent asupra evoluţiei copilului?
 4. nu e încurajată competiţia? Copiii nu sunt comparaţi între ei, ci doar cu ei înşişi; fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare.

Mai multe informaţii puteţi găsi pe site-ul www.scoalastepbystep.ro. Programările pentru vizite pot fi făcute telefonic (Coordonator Educaţional - Mihaela Stafiescu - 0724 259 856).

Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională (CEDP) este o organizaţie neguvernamentală, care dezvoltă programe în domeniul educaţiei.
Din 1994, CEDP este cunoscut ca promotor al Alternativei Educaţionale Step by Step, alternativă care se aplică în 40 de judeţe din România, în creşe, grădiniţe şi clase din învăţământul primar. www.stepbystep.ro
Din 2000, CEDP a creat prima grădiniţă particulară care aplică metodologia alternativă Step by Step, un centru model de bune practici în ceea ce priveşte educaţia timpurie, Grădiniţa Bambi, grădiniţă acreditată prin OM.6189 din 15.12.2008 www.bambistepbystep.ro.
Din 2005, ca o continuare a eforturilor de promovare a conceptului de educaţie timpurie, CEDP completează spaţiul educaţional şi literar cu primul târg de carte pentru copii, MiniLibri – spectacolul cărţii pentru copii. www.minilibri.ro
Din 2007, CEDP promovează cel mai inovativ program de educaţie complementară, FasTracKids www.ftk.ro.

Scoala Step by Step

O zi în lumea Step by Step

Deschizi uşa pe care scrie cu litere de-o şchioapă „Clasa a III-a Step by Step” şi dintr-odată păşeşti în altă lume. Toate imaginile care au rămas în amintirea noastră despre „şcoală”  dispar ca prin farmec. Dispar nesuferitele bănci ţintuite în podea, care ierarhizau copiii după cuminţenie sau după note şi care nu aveau alt rost decât acela de a vedea numai ceafa colegului din faţă şi pe „doamna” care domina clasa de la înălţimea catedrei cocoţată pe un podium. Acesta este tabloul pe care cei mai mulţi dintre noi îl avem în minte.

         În lumea Step by Step te întâmpină o atmosferă caldă, prietenoasă în care copiii  sunt atât de absorbiţi de preocupările lor încât s-ar putea să ai surpriza să nici nu observe că cineva străin a intrat în clasă. Mobilierul modular împarte spaţiul sălii în „centre de activitate” bine delimitate, în care lucrează grupuri de 5-6 copii aşezaţi în jurul unor măsuţe. Se poate ghici uşor ce fel de activitate se desfăşoară în fiecare centru. Materialele didactice existente le personalizează: Centrul de citire, Centrul de matematică, Centrul de scriere, Centrul de ştiinţă, Centrul de artă şi în şfârşit Centrul de construcţii. Toate piesele de mobilier sunt raportate la înălţimea copiilor, fapt care permite accesul la toate materialele de care aceştia au nevoie în realizarea sarcinilor de lucru. Spaţii accesibile copiilor sunt destinate expunerii lucrărilor şi rezultatelor muncii lor.

Chiar îţi vine să te întrebi: De ce un Centru de construcţii? E un loc de joacă? Aparent da, dar nu numai de joacă. Este un loc în care, cu nişte sarcini bine formulate,   prin joc, copiii îşi consolidează cunoştinţele matematice, de scris-citit, învaţă să colaboreze, să lucreze în echipă.

Pe pereţi sunt expuse o serie de materiale, instrumente de lucru specifice alternativei educaţionale Step by Step: panoul care ajută la evidenţierea copiilor prezenţi şi a celor absenţi, agenda zilei, calendarul naturii, panoul centrelor de activitate şi alegerea acestora de către copii, regulile clasei.

Fiecare zi începe cu un moment special , Întâlnirea de dimineaţă.
Această activitate  oferă tuturor copiilor posibilitatea de a se conecta optim la cerinţele grupului, ale spaţiului şi  ale activităţilor planificate pentru ziua respectivă.

Principalele calităţi care conturează întâlnirea de dimineaţă sunt grija şi respectul faţă de ceilalţi, încrederea fiecărui copil în sine că poate împărtăşi idei şi experienţe importante. Scopul întâlnirii de dimineaţă este acela de a imprima un sentiment de unitate şi non competivitate în interiorul grupului. Copiii se aşează în cerc pentru a se putea vedea unii pe alţii. Cadrul didactic face parte din cerc şi adoptă aceeaşi poziţie alături de copii – pe scaun sau  pe podea. În toate momentele întâlnirii de dimineaţă, rolul educatorului este acela de mediator, el va coordona activităţile „din umbră”, încurajând exprimarea liberă a copiilor, comunicarea, respectul reciproc.
Fiecare secvenţă a întâlnirii de dimineaţă este bine proiectată şi are obiective foarte clare.

Salutul

Acest moment cultivă norme de bază în comportamentul copiilor, îi învaţă respectul pentru cei din jur şi creează premizele pentru formarea unui colectiv sudat, bazat pe relaţii de prietenie.

Identificarea zilei şi Precizarea datei

Această practică este importantă deoarece orientează copilul în timp şi spaţiu, îl învaţă să se raporteze la repere temporale:  „ ieri, azi, mâine...”

Calendarul naturii

Copiii sunt invitaţi să comenteze vremea de afară. Este un prilej bun în care urmărim:
         - descrierea zilei din punct de vedere meteorologic – marcare (pictograme, în    scris)
- discuţii despre anotimpuri şi schimbările petrecute în natură
- completarea calendarului naturii
- predicţii meteorologice

Noutăţile zilei

Acest punct al întâlnirii de dimineaţă promovează dezvoltarea practicilor democratice prin furnizarea de informaţii în mod deschis, tuturor. Facilitează şi oferă tuturor copiilor dreptul de a se adresa grupului şi de a fi ascultaţi. Copiii se înscriu liber la acest moment al întâlnirii de dimineaţă şi nu vor fi constrînşi nici în conţinutul mesajului lor, nici în modalitatea de exprimare. Ei pot relata evenimente semnificative din viaţa lor sau pur şi simplu mici întâmplări pe care ei doresc să le împărtăşească grupului. Cadrul didactic va avea grijă să încurajeze vorbitorul să se adreseze grupului şi să evite intervenţiile dirijiste.

Regulile clasei Step by Step

Regulile sunt anunţuri normative care stabilesc comportamentul fiecăruia. Ele stabilesc, mai degrabă, ceea ce trebuie să se facă decât ceea ce nu trebuie să se facă. Din acest motiv ele trebuie formulate în enunţuri scurte, pozitive, uşor de înţeles de către copii. Procesul de stabilire a regulilor este unul viu, activ, care se iniţiază încă din primele zile şi continuă pe tot parcursul anului. Odată deschisă lista regulilor stabilite, ele sunt redactate pe un tabel care este afişat la loc vizibil, accesibil copiilor. Este important şi necesar ca ori de câte ori este nevoie să se facă referire la regulile menţionate, să se discute şi să se dezbată.

Centrele de activitate

Aşa cum am precizat, în clasa Step by Step procesul de învăţare se desfăşoară simultan pentru disciplinele prevăzute în programă. Aceasta permite atât lucrul individual, cât şi în grup sau în pereche. Modul în care sunt enunţate sarcinile din centru indică pe de o parte tipul de activitate, iar pe de altă parte permite individualizarea învăţării. Gradul de complexitate şi oferirea de sarcini diferenţiate sunt de asemenea menite să asigure tratarea diferenţiată în funcţie de nevoile şi interesul fiecărui copil în parte. Lucrul în centre de activitate permite cadrului didactic o mai atentă observare a copiilor şi oferă posibilitatea unei prime evaluări şi îndrumări în atingerea obiectivelor propuse. Odată realizate sarcinile, se face rotirea centrelor astfel încât pe parcursul zilei copiii reuşesc să acopere toate obiectele de studiu prevăzute în programă şi care în sistemul tradiţional sunt recunoscute ca discipline. Cadrul didactic trebuie să explice raţiunea şi mecanismul  alegerii centrelor de activitate astfel încât aceasta să se facă în mod conştient şi responsabil.

Evaluarea

În alternativa Step by Step evaluarea este un process continuu care are drept scop înregistrarea progreselor în dobândirea de competenţe şi atingerea obiectivelor. Aceasta înlătură ierarhizarea copiilor în funcţie de rezultate, practică dovedită în mod ştiinţific ca fiind nefastă pentru dezvoltarea copilului la această vârstă. Copilul se compară cu el însuşi, este încurajat şi apreciat, greşeala se corectează nu se amendează.
Scoala Primara Step by Step

TV-GradiniteBucuresti.roDATE DE CONTACT
Adresa: Str. Plugarilor, nr. 10-14, Sector 4, Bucuresti 040442
Numere de telefon: Tel.Mobil: 0724 259 856
Tel.fix: (031) 710 30 19
Fax: (021) 327 32 56
Persoane de contact: Mihaela Stafiescu - director Scoala Step by Step
Internet:
Web: www.scoalastepbystep.ro
E-mail:  office@scoalastepbystep.ro

 
Scoala precedentaScoala urmatoare
Recomandati aceasta pagina: